Fue Ve Fut Tekniği

FUE TEKNİĞİ
(Foliküler Ünite Ekstraksiyonu) yönteminde saç kökleri lokal anestezi altında özel uçlu mikro motorlar ile tek tek alınarak saçsız alanlara, doğal saç çıkış açısı ve yönü dikkate alınarak yerleştirilir.
FUT TEKNİĞİ
(Folikuler Unite Transpantasyonu) yöntemi, saç gruplarının saç çemberi olarak adlandırılan donör bölgeden alınan şeritten, saç köklerinin ayrıştırılarak saçın nakledilmesidir. Donör bölgesinden çıkarılan şerit lokal anestezi altında alınır ve greftlere ayrılarak nakledilir.